Arduino: Základy 03 | Proměnné, funkce, knihovny, IDE a digitální teploměr

Arduino: Základy 03 | Proměnné, funkce, knihovny, IDE a digitální teploměr

8943 People Read – 192 People Liked – You Can Also Like

Arduino IDE: https://www.arduino.cc/
Ovladače pro klony Arduina (převodník CH340): https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-install-ch340-drivers/all
Obvod s 2 teplotními senzory (bez kódu): https://www.tinkercad.com/things/6GqZlV0DfMq
Obvod s 2 teplotními senzory (s kódem a komentáři): https://www.tinkercad.com/things/cmqTfDIRIK4
Obvod s 3 teplotními senzory: https://www.tinkercad.com/things/6hGD7ikDkaG
Obvod s 3 teplotními senzory a displejem: https://www.tinkercad.com/things/c9hmSgLdBbr
Knihovna pro LCD displej s I2C převodníkem: https://www.arduinolibraries.info/libraries/liquid-crystal-i2-c

0:00 Úvod
1:15 Arduina – kde/jak/proč je sehnat
2:07 Bezpečnostní tipy k Arduinu
3:05 Arduino IDE
5:54 Proměnné
7:21 Funkce
8:24 Digitální teploměr
15:32 Knihovny
16:03 Teploměr s displejem v Tinkercadu
18:11 Stavba teploměru s I2C displejem
20:20 Rekapitulace
20:39 Závěr

Youtube

Foxdn

Arduino: Základy 03 | Proměnné, funkce, knihovny, IDE a digitální teploměr